Bekrefter Blakstadheia

Statsbygg bekrefter i dag at nytt fengsel i Froland blir på Blakstadheia.

BEKREFTER: Ordfører Ove Gundersen (KrF), her med rådmann Øystein Bråstad avbildet i en annen sak, bekrefter at fengselstomt i Froland blir på Blakstadheia.

– Tomtevalget har lagt i kortene, men det er fint å få stedet bekreftet fra Statsbygg, sier ordfører Ove Gundersen (KrF) når han ringer for å meddele nyheten.

Som Frolendingen tidligere har omtalt, ble det før jul inngått en opsjonsavtale med grunneierne av Blakstadheia om tomtekjøp.

Overtas neste år
Etter at det for et par uker siden ble bekreftet at det største fengselet på Agder kommer til Froland har nå Statsbygg bekreftet at det blir Blakstadheia de velger som lokalitet.
– Statsbygg har avtalt å kjøpe byggeklare tomter på Blakstadheia i Froland og på Jåbekk i Mandal. Disse skal overtas i januar 2018, forteller Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.
– Beslutningen ble fattet blant annet på bakgrunn av nærhet til kollektivtransport, hovedferdselsårer, politistasjoner og tinghus. Det gir gode ringvirkninger lokalt, blant annet med tanke på miljø, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Modulfengsler
Grunnforholdene ved tomtene, samt plan- og eierskapsstatus var også viktig da avgjørelsen ble tatt.
Planleggingsfasen for prosjektet er allerede i gang, og prosjektet ligger nå til behandling for kvalitetssikring, såkalt KS2-behandling.
– Byggeprosjektene skal ta utgangspunkt i en standardisert byggemetode for fengselsbygg. Metoden, som blant annet bruker ferdige modul-elementer, er svært effektiv både på tid og kostnader. Den ble utviklet av Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet i forbindelse med utvidelser ved Eidsberg og Ullersmo fengsler, melder Statsbygg i en pressemelding.

Vi kommer tilbake med mer i papirutgaven.