Protest mot ulven

Flere frolendinger tok mandag ettermiddag turen til Oslo for å markere sitt standpunkt i ulvesaken som verserer på Stortinget.

De frammøtte fikk heller ikke denne gang miljøministeren til å komme ut for å møte folket. FOTO: PRIVAT

Stridens kjerne er Stortingets ulveforlik fra 2016, hvor det ble bestemt at man har et bestandmål på fire til seks ynglinger av ulv i året. Av disse skal tre være helnorske ynglinger.
I dag er man langt over bestandsmålet, og om miljøminister Vidar Helgesens vedtak blir stående, blir lisensfellingskvote på ulv redusert med 32, til 15 dyr.

For mange ulv
I så fall kan dette gi 50 flere ulver til våren, noe Bondelaget, Bonde- og småbrukerlaget, Jeger- og Fiskerforbundet og andre interesseorganisasjoner er imot.
– Vi var 15 stykker fra Froland, og totalt 45 stykker på bussen inn til Oslo. Turen var en samling med fakkeltog i protest mot statsråd Helgesen, som har satt Stortingets ulvevedtak til side, forteller Øyvin Froland i Froland Jeger- og fiskerforbund.
Foruten de nevnte gruppene var også Aust-Agder sau og geit med på arrangementet.

Fornøyd
– Det ble en flott tur med fine appeller, og over 5.000 som gikk med fakler, forteller Froland.
– Noen by mot land-protest er dette ikke, for det er flere og flere på det sentrale østland som støtter kravet om at det må felles flere ulv, legger Øyvin Froland til.
I går var det debatt på Stortinget, hvor det er ventet at den reduserte lisensfellingskvoten, blir frafalt. Høyre, FrP, Ap og KrF varslet tirsdag formiddag at de er i fellesskap var kommet til at Regjeringen har tolket “naturmangfoldsloven” feil, da loven ble satt på en tid hvor ulvebestanden i Norge var mye lavere.