Kjørte i “fylla” – og kolliderte

Mannen som i april i år kjørte av veien i krysset Frolandsveien og Reiersølveien, har i tingretten erkjent kjøring i påvirket tilstand. Nå er han dømt.

Bilen kjørte rett fram i utgangen av denne svingen, traff betongkanten bak den veltede anviseren, og kjørte så over gang- og sykkelveien før den stoppet 30-40 meter lengre ned i veien i fjellskrenten.

– Han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt klokken 10:51 viste en konsentrasjon av 0,72 promille i blodet, skriver tingrettsdommer Jan Atle Hansen i dommen.
Retten kom til en strengere staff enn hva aktor påstod, da arendalitten er dømt for kjøring i påvirket tilstand to ganger i 2008. Og fordi utforkjøringen kunne ha fått et mer alvorlig utfall.
– Siktede er i en rehabiliteringssituasjon. Straffen blir derfor 45 timers samfunnsstraff, 45.000 kr. i bot og tap av førerkort i tre år. Med krav om ny førerprøve, står det i dommen.