Gir 732 mill. kr. til fengsler på Agder

Regjeringen setter av 732 millioner kroner på statsbudsjettet for 2018 til fengselsbygging i Froland og Mandal. I Froland skal det bli 192 fengselsplasser.

FORNØYDE: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP), fylkestingsrepresentant Arne Thomassen (H) og grunneier/tomteeier Øystein Gauslå er glad for at pengene til fengsel kom på statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen foreslår å bevilge 727 millioner kroner til prosjektet nytt fengsel i Agder. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020. Til sammen 798 millioner kroner i 2018 til nytt fengsel i Agder og bemanning av dette, står det å lese i statsbudsjettet.

Under en pressekonferanse på Liens konditori om statsbudsjettet sier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP) og fylkestingsrepresentant Arne Thomassen (H) at dette er en gledens dag. Nå er pengene for to fengsler på Agder og flere plasser i Evje på plass.

Meget viktig
– Vi følge det var rett å ha pressekonferansen i Froland, og da på Liens, ettersom det er her ting skjer i Froland. Og så får vi en folkelig profil på presentasjonen av statsbudsjettet og hva det betyr for kommunen deres, sier Åshild Bruun-Gundersen da pressen møtte henne, Arne Thomassen, Aage Nystøl (H) og Oddvar Austreim (FrP) rundt bordene på det berømte konditoriet.
– Når det nå settes av 732 millioner kroner til bygging av fengsler på Agder, blir det klargjort for byggestart i Froland og Mandal allerede i 2018. For Frolands del kan arbeidene starte i januar neste år, legger hun til.
– Og dette er meget viktig for Agder, ikke minst for bygg- og anleggsbransjen. Når Agder totalt sett nå får midler for én milliard til prosjekter, er dette den største satsningen på regionen som noen regjering har gjort. Og den er blå-blå, legger Thomassen til.
Bruun-Gundersen og Thomassens partikolleger Nystøl og Østreim var også veldig fornøyd med at fullfinansieringen for Blakstadheia fengsel nå er på plass. For dette betyr mye, ikke bare for Froland, men for hele fylket.

MILLIONBELØP: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP) og fylkestingsrepresentant Arne Thomassen (H) slapp nyheten om fengselspenger for Froland på Liens konditori torsdag. Og lyttet godt til tilbakemeldingene fra de lokale politikerne.

Mer til kommunene
– Ellers kan vi også nevne at regjeringen øker de frie overføringsmidlene til kommunene, og dette betyr flere frie midler også til Froland. Samtidig settes det av over 60 millioner kroner for bedre bredbåndsutbygging i Norge, legger Åshild Bruun-Gundersen og Arne Thomassen til.
– Veldig bra. For vi har flere områder i Froland som har stort behov for bedre bredbånds- og telefonidekning. Blant annet på Ytre Lauvrak, som vi har pratet om i kommunestyret, svarer Aage Nystøl og Oddvar Østreim fornøyd.
På Blakstadheia, hvor fengselet kommer, sier grunneier og entreprenør Øystein Gauslå at de er godt i rute til å ha anleggsområdet ferdig for byggestart til nyttår. Dermed er regjeringens ønske om start på arbeidene i januar 2018 innen rekkevidde.
– Vi har nå rundt 15 mann som jobber fra morgen til kveld med å grovplanere området. En del av jobben har vi forskuttert, så det er godt å få bekreftet at midler nå ligger inne i forslag til statsbudsjett for neste år, sier Gauslå.

Øvrige viktige skatte- og avgiftsendringer som regjeringen foreslår:
– Fjerne eiendomsskatten på produksjonsutstyr og -installasjoner, med en overgangsordning over fem år fra og med 2019.
– Redusere maksimal sats på eiendomsskatt i innføringsåret fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten bare økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.
– En realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2018 på 4,6 milliarder kroner. Realveksten i de frie inntektene anslås til 3,8 milliarder kroner.