Tapte rettssak om hesteregning

En hesteeier fra Froland må betale travtrener Jenny Thygesen den siste regningen på 13.500 kroner etter at han i fjor valgte å flytte hestene sine grunnet “misnøye med framgangen og prestasjonene” til Kongs Nota.

STRID. Hesteeieren mente framdriften på de to traverne som Jenny Thygesen trente, ikke var god nok. Da han ikke ville betale den siste regningen, ble det rettssak. Her vant grimstadtreneren.

Dette kommer fram av en kjennelse fra Aust-Agder tingrett, der tvistesaken om den siste fakturaen fra travtreneren var stridens tema. Det er snakk om den måneden hvor travtrener Jenny Thygesen holdt tilbake hestene til Kjell Sagedal (saksøker) og Jan Sagedal.
Sagedal hadde hestene Kongs Fjæra og Kongs Nota i trening hos Thygesen. De to traverne er nå fem år gamle, og har løpt inn henholdsvis 29.000 og 36.000 kroner, og har begge vunnet løp.

– I august 2016 ytret Sagedal, primært på grunn av manglende fremdrift og resultater, at eierne ønsket å flytte hesten «Kongs Nota» til en annen trener. Thygesen fremla i den forbindelse en reskontrooversikt som viste utestående på kr. 97 700, hvorav kr. 79 450 var forfalt, og det ble varslet om at hesten ville bli holdt tilbake inntil et avdrag på kr. 10 000 var betalt. Sagedal bestred at den fremlagte oversikten var korrekt, står det i rettsboken.
– På bakgrunn av overnevnte tvist besluttet Sagedal at begge hestene skulle flyttes. I brev av 17. august 2016 varslet Thygesen om at det krevdes fullt oppgjør for begge hestene og at tilbakeholdsretten fortsatt ble gjort gjeldende. Etter at Kjell Sagedal hadde betalt samtlige fakturaer i hans navn den 28. september 2016 ble begge hestene hentet samme dag, heter det videre.
– Thygesen sendte deretter den 24. oktober 2016 faktura for trening, oppstalling og foring av hestene for dagene i september frem til hestene ble hentet. Betalingsfristen var satt til 7. november 2016. Det er denne fakturaen på kr. 13 500 som saksøker bestrider og som er tvistetemaet i saken. Sagedal mente Thygesen hadde ikke anledning til å holde igjen hestene mot saksøkers vilje, anfører retten videre.

Tingretten kom derimot til at Thygesen, i henhold til gjeldende rettspraksis, hadde tilbakeholdsrett. Og at hun kunne kreve dekket kostnadene for den tiden hestene ble holdt tilbake. Dermed må Kjell Sagedal betale travtrener Jenny Thygesens faktura på 13.500 kroner, samt saksomkostninger fra forliksrådet og tingretten på 1.049 kroner, ifølge rettens avgjørelse.

Dommen er ikke rettskraftig og kan ankes videre.