Vil ha fart på nettsak

Bredbåndsdekning for Ytre Lauvrak kan rykke nærmere. I alle fall om Mari Mykland (Sp) får gehør.

DATA: Hans Jomås orienterte om bredbåndstatus. Saken tas opp senere. I bakgrunn Sigurd Ahlmann Jensen, prosjekt- og utviklingsleder i kommunen.

Det var under en orientering fra Hans Jomås i teknisk etat, at status for bredbånd kom opp.
– Vi får en del tilbakemeldinger fra hvor de sliter med bredbånd, samtidig som vi har en kommune-plan som tar opp dette, sier han.

Flere på gang
Alt er bunnet i investeringsplanen, pluss at det er mulig å få interkommunal støtte.
– Per i dag er det Risdal, og fra Eivindstad til Bøylefoss, som er i gang. Her er det totalt snakk om flere hundre husstander som får bredbånd. I tillegg har vi på gang et prosjekt for bredbånd fra Løv-jomås/Vestre Dale til Heldal, og ett for Kverve. Det er muligheter for å få støtte fra NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) på noen utbyggingsprosjekter, sier Jomås.
– Når det gjelder Ytre Lauvrak er det ikke mange husstander, og utfordringen er at de heller ikke har noe mobildekning eller muligheter for godt bredbånd. Vi har vært ute med noen fra Telenor for å se på muligheten for mobilt bredbånd, og det er snakket med noen beboerne. Men da må det settes opp en mobilmast slik at bredbånd kommer via denne, legger Jomås til.

Vil ha tempo
– Nå har jeg vært i kommunestyret i ti år, og hele veien er det sagt at vi må vente fordi det kommer ny teknologi, sier Mari Mykland (Sp).
– Jeg mener det er på tide å få på plass mobilt bredbånd til f. eks. Ytre Lauvrak, for nå har dette gått for lang tid. På et punkt må vi slutte å vente på ny teknologi og bare bygge ut, legger hun til.