Mistet lappen ved Mjølhusmyra

En 18-åring fra Vegårshei må belage seg på å ta førerkortet på nytt etter å ha blitt tatt for råkjøring i Froland rundt klokken 13 i dag.

SJEKK. Her sitter UPs mannskaper og sjekker farten på bilene på fv 152 mot Osedalen.

En patrulje fra Utrykningspolitiet hadde onsdag laserkontroll på fv 152 ved Mjølhusmyra i 60-sonen retning Froland skole ved lunsjtider.
Resultatet ble at tre bilister ble tatt, hvorpå den ene av dem mistet førerkortet i løpet av tiden kontrollen fant sted. UP avsluttet rett over klokken 13.

Mistet lappen
– Det var tre bilister som fikk reaksjoner, der to av dem fikk forenklet forelegg for fartsovertredelse. Den tredje ble målt til 88 km/t i 60-sonen og fikk førerkortet beslaglag, sier operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt.
– Bilfører var en mann født i 1999, med andre ord 18 år, og han har registrert bostedsadresse på Vegårshei. Alderen betyr at vedkommende var i prøveperioden for førerkort, legger Hyberg til.

Må kjøre opp på ny
Farten til bilfører, som også må vente seg en anmeldelse for fartsovertredelse, vil normalt sett bety inndragning av førerkort fra tre til seks måneder. Videre sier “Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.” i § 8-4 om førerett på prøve følgende:
“Den som mister føreretten på grunn av brudd på trafikale adferdsregler i prøveperioden, må avlegge full førerprøve uten hensyn til tapsperiodens lengde”.