Nidarhall – nok en gang

Etter å ha stått fram i Frolendingen 11.januar d.å. og luftet vår frustrasjon over måten Nidarhall vedlikeholdes på, og hvor enhetsleder Prestegård uttaler at Nidarhall nesten ikke brukes, får vi en følelse av å bli sett på som mindreverdige og det gjør oss triste.

HISTORISK: I starten rundt 1900 ble loftet på Kyrkjebygda skule innredet til forsamlingslokale. Her holdt Leserlaget og Froland Ungdomslag til. FOTO: PRIVAT

Etter hva vi kan se av vår kalender, har vi i ungdomslaget tilbragt 37 dager på Nidarhall i 2017.
For 2018 har vi, på nåværende tidspunkt, bestilt Nidarhall for 45 dager. Dette kan bekreftes av biblioteket hvor vi forskriftsmessig har sendt inn søknad om leie, og fått bekreftelse. I tillegg har vi jo sett at korpset øver der, og at flere andre bruker Nidarhall til forskjellige arrangement.

Annenrangs?
Er vi da annenrangs innbyggere ettersom vi ikke registreres som brukere? Eller er det fordi vi ikke driver med idrett eller religiøse aktiviteter?
Vi synes det er flott at både sport og religiøse aktiviteter har sin plass i kommunen, men vi er ganske mange som ikke driver med den slags aktiviteter.
Er det da ikke plass for oss? Vi er faktisk også skattebetalere.

FØRSTE STOPP: Skolestua på Mjølhus, som var privat middelskole. FOTO: PRIVAT

Amfiet
Når det gjelder amfiet på Nidarhall, er vi blitt fortalt at det ble holdt et møte for et par år siden mellom lag og organisasjoner og kommunen, hvor det ble enighet om at amfiet skulle fjernes, så hvorfor skjer det ikke noe? Vi lurer også på om kommunen har kjøpt amfiet, eller om det foreligger en tidsbestemt leieavtale?
Vi forstår at intensjonen med å sette inn amfiet, må ha vært god, men det er da vel lov å innrømme en feil når ting ikke fungerer som de skal?
Feilen med amfiet er at det tar for stor plass og at kun et fåtall personer har «lov» til å betjene det. Når scenen i tillegg er bygd ut, er det ikke lenger golvplass nok til f.eks. dans (vanlig dans, folkedans, folkeviseleiker og barneleikarring). Scenen har også, på hver side, store hvite skyvedører, eller hva vi skal kalle det, som tar stor plass og er til sjenanse. Hva er meningen med disse? Vi har ennå aldri sett de i bruk.

Ikke godt vedlikehold
For en tid tilbake leste vi i avisen at Froland kommune hadde mottatt en pris for godt vedlikehold av kommunale bygninger og det er flott, men vi kan ikke med vår beste vilje se at Nidarhall gjenspeiler godt vedlikehold. Nidarhall ble kanskje ikke «vist» fram?
Vi forstår jo at det er mer stas å sole seg i glansen av nye og fancy bygninger i betong, glass og bølgeblikk, men vet egentlig kommuneadministrasjonen hva Nidarhall er?
Jada, vi har hørt ryktene om «å sette fyr på hele greia» eller «jevne det med jorda». Trist, veldig trist at ikke kommunen ser verdien i å ta vare på Nidarhall, som er et estetisk vakkert bygg og absolutt funksjonelt med noen små justeringer uten at det koster en formue.
Nidarhall er et kultur –og tradisjonsbygg tuftet på den frolandske folkesjela, og historien om Nidarhall er en historie om kultur, tradisjon, lagånd, dugnadsånd på sitt aller beste, utholdenhet, glede, arbeidsmoral, og godt samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner.

  • Vi vil nå framover fortelle historien om Nidarhall, skriver Kari Borås og Anna Johanne Sveinungsen på vegne av Froland ungdomslag.

Begynnelsen på en historie:
Nidarhall ble offisielt åpnet 16. oktober 1955, men historien starter egentlig et halvt århundre før det, med lærer og kirkesanger Anders Løvland.
Løvland var opptatt av ungdommens ve og vel og ville gjøre noe effektivt for at ungdommen skulle få et sted å være og noe å samles om.
Derfor stiftet han Lesarlaget i sin lille skolestue på Mjølhus, som på det tidspunktet var tilholdssted for en privat middelskole.
Ikke lenge etter startet han Froland Ungdomslag og da ble skolestua for liten. Han så seg da ut Kyrkjebygda skule.
Her innredet han loftet til forsamlingslokale og betalte selv det meste av utgiftene, noe som var et stort løft for en enkelt mann å gjøre.

Slik fikk Froland Salen i år 1900.

Fortsetter i neste avis!