Frolendingen eneste avis med papirøkning på Agder

Som eneste avis på Agder økte Frolendingen opplagstallene for papir i 2017. Framgangen var på seks eksemplarer.

OPPGANG: Redaktør Baard Larsen og markedssjef John Tveitdal kan se økning i tallene for opplag og annonser. FOTO: HENNING HÅKEDAL

– Det er hyggelig at vi også i 2017 øker papiropplaget, men vi har som målsetning at opplagstallet skal gå enda mer opp i inneværende år. Frolendingen jobber for tiden med å se på muligheter for å gjøre endringer som vil gi oss et bedre fotfeste og flere abonnenter, sier redaktør Baard Larsen til egen avis.
– Årsakene til vi øker, er mange. Vi har fått hjelp av Nils Olav Tveite til å endre designet på avisen, slik at den blir enda mer leservennlig. Fontstørrelsen er økt, vi har fast spalte med presentasjon av en lokal bedrift, kryssord og blitt enda flinkere til å bruke nettavisløsningen vår, legger han til.
– Samtidig økte vi staben i fjor, slik at Frolendingen rekker over mer. Vi sitter ikke inne for å vente på at noe skjer, men har fokus på å komme oss ut der det skjer. Når det skjer. I tillegg til at journalistene Marie Hatlevoll og Liv-Torill Heen Espeland er dyktige, har vår markedssjef John Tveitdal økt omsetningen sin hvert år. Dermed har vi hatt muligheter til å sette av mer penger til journalistikken. Noe som igjen har medført at avisen på få år har økt fra snitt på 16 sider i uken til 24 sider i uken, oppsummerer Larsen. – Det er mye spennende som skjer i Froland på utbygginger og satsninger, som vi forsøker å følge opp. Våre frilansere Salve Haugaas og Gunnar Ravnåsen får med seg mye, men frolendingene er også blitt flinke til å tipse oss om det som skjer. Hver uke er det fast en sportsside som frilanser Henning Tveitdal lager. Et viktig bidrag siden Froland har mange aktive idrettsutøvere, hvor Marte Olsbu er den med størst suksess per i dag, forteller redaktøren videre.
– Staben jobber sammen med styret for å legge en strategiplan for veien videre, så vi får enda flere abonnenter. Hva dette munner ut i, skal vi presentere når alt er landet etter påske en gang. Og da kommer det først på vår nettavis www.frolendingen.no, avslutter redaktør Baard Larsen.

1.341 i opplag
Tall fra Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser viser at godkjent opplag i 2017 for Frolendingen var 1.341, noe som er en framgang på seks eksemplarer. I dette tallet ligger så vel løssalg som abonnementstall. For lokalavisens del har det blitt flere abonnenter, og færre i løssalg. Totalen går allikevel i pluss på opplagstall, og på regnskapet.
Størst nedgang i papiropplaget har Setesdølen, som gikk ned med 248. Kun én mer enn Grimstad Adressetidende, som endte på 247. I Vest-Agder hadde Fædrelandsvennen størst nedgang på papir med 669 eksemplarer, mens Agder (Flekkefjords Tidende) hadde en papirreduksjon på 347 eksemplarer. Men om man tar med opplagstallene som inkluderer digitale abonnenter, er tallene litt annerledes. For på netto opplag har noen økt samlet sett.
Da er Tvedestrandsposten vinneren med netto opplagsøkning på hele 347, mens Setesdølen ikke har digitale abonnement. Grimstad Adressetidende fikk med digitale abonnenter en netto opplagsreduksjon på 83. Fædrelandsvennen har når digital inkluderes en økning netto på solide 596, mens Agders nedgang var på 215. Den største avisen i Aust-Agder er Agderposten med netto opplag på 18.904, mens Fædrelandsvennen er størst i vest med totalt 32.700 i nettoopplag.