Froland kommune og Blakstad Yrkesskole – dårskapen som ingen ende tar

Blakstad Yrkesskole er verdt 200.000. Det var i hvert fall det kommunens administrasjon og politiske ledelse mente da de for ca 3 år siden forhandlet med fylkeskommunen om kjøp. Kommunen forskuslet sine muligheter og eiendommen med bygningsmasse ble solgt til private investorer for 5.000.000. Imidlertid var det allerede i 2017 ifølge våre politikere, en ”god” forretning å kjøpe en liten bit av den samme eiendommen for 10.000.000!

Torgeir Terjesen

En fantastisk endring i verdivurderingen på kort tid. Enten må man ha vært i tåkeheimen ved den første verdivurderingen eller så i vurderingen i 2017. Det var ingen store investeringer eller renoveringer som utløste den monumentale verdiøkningen, men såkalte politiske prosesser.
Det som gjør saken ekstra pikant er at sentrale politikere har vært på eiersiden i ulike deler av denne prosessen. Det er meget uheldig dersom politikere opptrer på en slik måte at det utenfra kan oppstå tvil om motivene
Den økonomiske biten er enkel. Det er skattebetalernes penger som politikerne har lekt med. En serie feilbeslutninger koster innbyggerne i Froland og fylket store penger. Dette er penger som sårt kunne vært trengt på andre områder. Har vi et system som tåler at politikerne forvalter våre felles goder på en slik måte? Høyt skattenivå kombinert med en velferdsstat fordrer at midlene går til nettopp velferd , ikke søles bort av politikere som leker butikk.
Forut for beslutningen om kommunens kjøp i 2017 ble det advart sterkt mot hvilke signaler som i så fall ville bli gitt: Et bilde der det er godtatt at profitten primært er knyttet opp mot politiske prosesser. Dette da som langt viktigere enn gode ideer, faktisk verdiskapning og hardt arbeide.
Hva ble disse argumentene møtt med? Jo, det var et så ”godt” kjøp at de andre hensynene måtte vike. Prinsippene var ikke viktige nok ifølge ordfører Gundersen og flertallet! Litt merkelig i og med at Krf ellers ivrig markedsfører seg som et meget prinsippfast parti! Det var det med forskjellen på festtalene og hverdagen da….
Nå viser det seg at kjøpet slett ikke var ”godt”. I siste kommunestyremøte ble ytterligere 10 millioner ansett som nødvendig for at de kjøpte lokalitetene skal være hensiktsmessig. Altså var ikke den faktiske kostnaden 10 millioner, men 20 millioner. Ytterligere 5-6 millioner kan bli nødvendig i årene som kommer. Kanskje blir totalkostnaden rundt 25 millioner. For dette kunne kommunen anskaffet et ypperlig nybygg på for eksempel Blakstadheia uten å inngå en meget betenkelig handel.
Politikerne og administrasjonen har altså prestert å produsere følgende tallvurderinger:
1. I 2014 er hele Blakstad yrkesskole verdt 200.000,-. De lar på dette grunnlaget være å kjøpe for fylkeskommunens prisforlangende 5.000.000,-
2. I 2017 er en liten bit av det hele verdt 10.000.000,- uten at det er foretatt noen oppgradering. Dette karakteriseres som et ”godt” kjøp.
3. I 2018 er det nødvendig med oppgradering av den biten som ble kjøpt med ytterligere 10.000.000,- Samlet kostnad for denne blir altså 20.000.000! Endelig kostnad kan bli så høy som 25.000.000. Kjøpet var kanskje ikke så ”godt” likevel?
Er det fortsatt noen som lurer på om vi kommer til å få eiendomsskatt i Froland? Forklaringen kommer til å bli at kostnadsnivået for å opprettholde gode kommunale tjenester krever det. Ingenting kommer til å bli sagt om hvilke store beløp som inkompetente politikere har skuslet bort i denne og andre saker.
Diskusjoner om Yogaens trussel mot vårt verdigrunnlag har allerede gjennom riksmediene solid plassert Froland på kartet på en lite flatterende måte. Det er kanskje ikke nødvendig å leve opp til dette bildet ved enhver annen mulighet?

Torgeir Terjesen