Nidelvveien 13

Senterpartiet vil igjen takke Leif Folke Petterson for en god orientering i kommunestyret om driften av Mølla Vekst AS. La det være helt klart at vi heier på Mølla vekst AS og er glad for den jobben de gjør.

REAGERTE: Mari Mykland, Frank Bjerg Sigvaldsen og Hans Olav Blakstad (t. h.) har sammen med John Willy Kaldal skrevet leserinnlegg om Nidelvveien 13.

Vi fikk i septembermøtet i fjor saken om kjøp av nytt bygg til Mølla Vekst AS på bordet.
Der var det skissert opp kjøp av bygget på Blakstadheia industriområde og nevnte bygg, Nidelvveien 13.

Her kom det frem av sakspapirene at bygget i Nidelvveien 13 var det mest gunstige alternativet og det siteres fra sakspapirene: Mølla Vekst AS har vurdert byggets beliggenhet, utforming og standard som godt egnet for selskapet i årene fremover.

I tillegg til kjøpesummen pluss omkostninger ble det satt av en million kroner til ombygging og tilrettelegging av bygget.
Hvis det allerede da var noen som hadde planer om oppussing av bygget for 10 millioner, hvorfor er ikke det skrevet i saksframlegget spør vi? Ut ifra det spør Frank Sigvaldsen: Hvem har sovet i timen?

I saken som ble tatt opp i sist møte etterlyste vi ett budsjett. Ett budsjett som kunne si noe om utviklingen av Mølla Vekst AS og deres evne til å betjene et slikt lån. Det kan være at å bygge om for 10 millioner kan svare seg, det ønsket vi belyst før vi kunne være med å vedta en slik ramme.

Det er ett paradoks at når vi behandler saker om etablererstipend fra næringsfondet på 10 000 Kr, krever vi fremlagt budsjett for å bevilge disse pengene, nå vedtar posisjonen å bruke 10 millioner uten å vite noe om budsjettet.

Vi kan ikke drive en kommune på den måten, at vi vedtar å kjøpe ett bygg til 10 millioner, som ut i fra beskrivelsen i saksframlegget er perfekt for formålet og noen måneder senere kommer det en sak om å bevilge ytterligere 10 millioner til å pusse opp.

Det ble sagt at kommunens egne byggmestere skulle brukes en del til ombyggingen og at dette ville redusere kostnaden totalt sett. For det første, lønna til kommunens byggmestere er en kostnad for kommunen enten pengene kommer fra det ene eller det andre budsjettet, for det andre står det i saksutredningen at kommunens byggmestere kan bidra NOE, men er primært bundet opp til andre prosjekter.

Når det gjelder redaktørens oppfatning om at kommunestyret ikke leser sakspapirene før sakene vedtas, må han vente til møtet er hevet med å spise rundstykker og følge med til siste slutt. Mari Mykland påpekte at det er utfordrende når papirmengden er stor. Men etter mange år i politikken så er vi godt rutinerte på hvordan man forbereder seg til møter, og leser alltid både saksfremlegg og vurderingene gjort av administrasjonen. Det er alle vedleggene som er lange og kan være utfordrende!

Froland Sp
Mari Mykland, Frank Bjerg Sigvaldsen, John Willy Kaldal, Hans Olav Blakstad