Selger det ingen andre har

Hilde Eriksen tar gjerne ikke inn mer enn åtte plagg av hver modell, og unngår klær kjedene selger. Det har gitt henne kunder som bor langt utenfor Frolands grenser.

Dette innholdet er for årsabonnement, Månedsabonnement - nett og halvårsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.

Skiskytteranlegg avgjøres politisk i 2018

Under kommunestyrets behandling av ”Kommunedelplan for kultur og idrett 2018-2021” kom temaet om ønsket skiskytteranlegg ved Kringla opp. Handlingsprogram for idrettsanlegg og kulturarenaer anfører at det skal jobbes med å få et slikt anlegg.

Dette innholdet er for årsabonnement, Månedsabonnement - nett og halvårsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.

Delt i synet på fritakssøknad

Søknaden om fritak fra boplikt på Uldal ble en liten nøtt å knekke for kommunestyret. De endte opp med å si nei til søknaden, men var sterkt delte i synet på saken.

Dette innholdet er for årsabonnement, Månedsabonnement - nett og halvårsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.

Nei til eiendomsskatt i 2018

Budsjettet for neste år ble banket gjennom i kommunestyret (KS) før jul. Økt stilling for folkehelsekoordinator og full stilling for kommunepsykolog ble det også satt av midler til.

Dette innholdet er for årsabonnement, Månedsabonnement - nett og halvårsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.

Vil se på hoppbakken

Froland IL ved leder Jens Martin Reiersølmoen ber Froland kommune om å bli med på en befaring av hoppbakken ved Osedalen.

Dette innholdet er for årsabonnement, Månedsabonnement - nett og halvårsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.

”Freder” Hauglandsfossen

Norges vassdrags- og energidirektorat sier nei til Norsk Vannkraft AS’ søknad om å bygge ut kraftverk i Hauglandsfossen. Også kommunen, fylket og fylkesmannen sier nei.

Dette innholdet er for årsabonnement, Månedsabonnement - nett og halvårsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.