Frykter dødsulykke langs skoleveien

Etter en nestenulykke i begynnelsen av april i Hantodalen, ber Hurvenes Velforening nå Statens vegvesen om befaring av krysset fv. 151 og Hurvenesveien. Vel-foreningen er redd det snart skjer en alvorlig ulykke med skolebarna i området.

Dette innholdet er for årsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.

Søker om støtte til bru over Songeelva

Froland kommune ved Ole Tom Ørnevik har søkt Statens vegvesen om inntil 3,5 mill. kr. i støtte for å bygge bru over Songeelva. – Brua vil kunne trygge skoleveien for skoleelevene og for besøkende til Froland idrettsanlegg på Mjølhusmoen, for…...

Dette innholdet er for årsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.