Søker om støtte til bru over Songeelva

Froland kommune ved Ole Tom Ørnevik har søkt Statens vegvesen om inntil 3,5 mill. kr. i støtte for å bygge bru over Songeelva. – Brua vil kunne trygge skoleveien for skoleelevene og for besøkende til Froland idrettsanlegg på Mjølhusmoen, for…...

Dette innholdet er for årsabonnement medlemmer.
Logg Inn Register deg.